Udruženje “S.T.R.I.K.E.”ime1

 

Aktivizam

Udruženje „S.T.R.I.K.E.“ je osnovano početkom 2011. godine u Novom Sadu i nastalo je iz neformalne grupe građanki koje su tokom 2010. napisale i objavile brošuru „Vodič za štrajk“. Te godine kada je objavljen, “Vodič”  je bio jedan od najzapaženijih projekata u Srbiji  iz oblasti socijalnih i prava iz rada. Objavljivanje broušure pomogla je Rekonstrukcija ženski fond.

Učestvujući na promocijama “Vodiča” u gradovima Vojvodine i u Beogradu (Pravni fakultet, Filozofski fakultet, Rex centar) autorke su govorile o stanju radnih prava u Srbiji, poziciji sindikata i apelovale na solidarnost radnika /zaposlenih. „Vodič za štrajk“ je odlično ocenjen u stručnoj javnosti, /univerzitetski profesori radnog prava/među zaposlenima kao i u organizacijama koje se bave radničkim pravima.

Rad na brošuri i iskustva o kojima su govorili zaposleni, otpušteni i prevareni radnici na promocijama “Vodiča”, tribinama i konferencijama bili su autorkama putokaz za nastavak aktivnosti na planu zaštite prava iz rada.

Autorke "Vodič"-a

Autorke “Vodič”-a

Nastavak  aktivnosti S.T.R.I.K.E.  je realizovao tokom 2011. u Novom Sadu i nekoliko drugih mesta u Vojvodini a u okviru projekta „Radna prava kroz zakone”. Osnovni rezultat tog projekta je brošura pod nazivom: “Putokaz za radna prava -vodič za komunikaciju sa poslodavcima i institucijama”, objavljena 2012. godine.  Autorke su bile Dejana Spasojević Ivančić, Gordana Stojaković i Ljiljana Lj. Bulatović. Brošura (objavljena na sajtu udruženja www. pravonarad.info i dostupna besplatno) je rezultat  analize podataka prikupljenih putem ankete među zaposlenima tokom edukativnih radionica kao i za vreme rada Pravnog savetovališta u Novom Sadu, sve i organizaciji udruženja i tokom 2011. godine. Brošura je praktičan priručnik za zaposlene i osim detaljnog pregleda radnog zakonodavstva donosi i mogućnosti zaposlenih u zaštiti svojih prava, šta mogu da urade i na koji način da reaguju kada se suoče sa problemima na poslu. Sastavni deo  priručnika su i prektični primeri komuniciranja zaposlenih sa državnim službama i poslodavcima, odnosno, primeri kako napisati zahtev, pritužbu, prijavu i to na konkretnim  formularima i uz bitne naznake u vezi sa rokovima i slično.

Sve dosadašnje aktivnosti udruženja podržala je Fondacija Rosa Luxemburg (Berlin, Nemačka), kancelarija za jugoistočnu Evropu u Beogradu. Deo aktivnosti na početku rada udruženja podržala je Rekonstrukcija Ženski fond (Beograd)

 

Ciljevi

Ciljevi udruženja su  obuka zaposlenih o radnim pravima i načinima zaštite tih prava, organizovanje aktivnosti za pomoć radnicima (zaposlenima) čija su prava ugrožena i povređena, analiza zakonskih rešenja iz oblasti radnog prava, lobiranje za primenu međunarodnih konvencija i podnošenje inicijativa za zaštitu prava iz rada kao i sva druga pitanja koja se na direktan ili posredan način odnose na prava iz rada.

 

Partneri

Udruženje sarađuje sa levičarskim organizacijama koje se bave zaštitom prava raznorodnih manjinskih grupa poput feminističkih, antifašističkih, studentskih, grupa za borbu protiv diskriminacije, trgovine ljudima itd.  Partneri Udruženja „S.T.R.I.K.E.“ su i neki od sindikalnih organizacija. U nekim od istraživanja udruženje je sarađivalo sa Policijskim sindikatom Srbije. S.T.R.I.K.E. je od osnivanja član pokreta Levi samit Srbije.