PravaUstav-527

Ne odstupati. Prava zajamčena Ustavom

Pravo na rad je zagarantovano Ustavom Srbije i to u delu koji se odnosi na ljudska prava i slobode, čl. 60 Ustava. Ustav jamči pravo na rad u skladu sa zakonom. Dalje se utvrđuje da svako ima pravo na slobodan izbor rada te da su svakom dostupna sva radna mesta pod jednakim uslovima. Istom odredbom utvrđeno je pravo svakog na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, zatim na ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plačeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa.

Posebno se naglašava: NIKO SE TIH PRAVA NE MOŽE ODREĆI.

Pročitajte više >


Mobing

StopMobingReč je o kolokvijalnom izrazu za zakonsku formulaciju “zlostavljanje na radu”.

Već smo naveli da su korisnici projekta “Radna prava – odmah” najveće interesovanje pokazali za radionice na temu zlostavljanja na radu. S obzirom na to ova tema je i najdetaljnije ovde obrađena.

Na predavanjima/radionicama mnogi su iznosili svoje lične primere i govorili o detaljima zlostavljanja kojem su lično bili izloženi na poslu ili su pak bili svedoci zlostvljanja nad drugim zaposlenima. Naveščemo nekoliko primera iz naše prakse sa ciljem da čitaoci ovog priručnika brže i lakše prepoznaju osnovne karakteristike mobinga kako bi povećali svoje kapacitete zaštite od zlostavljanja.

 

Pročitajte više >


 

otkaz0Prestanak radnog odnosa – otkaz i sporazum

Zakonom o radu su uređeni osnovi za prestanak radnog odnosa.

Dakle, radni odnos može prestati zbog jednog od sledećih razloga: istek roka na koji je radni odnos zasnovan; kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja (osim ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne dogovore); sporazumom između zaposlenog i poslodavca; otkazom ugovora od strane poslodavca ili zaposlenog; smrću zaposlenog; na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom (odnosno posebnim propisima).

Tokom poslednjih godina praksa pokazuje da otkaz zaposlenog i sporazumni prestanak radnog odnosa postaju sve učestaliji osnov za prestanak radnog odnosa.

Oni predstavljaju olakšanje za poslodavca.Oba ova načina odlaska zaposlenog iz firme u većini slučajeva su od koristi za poslodavaca a mnogo rede za zaposlenog.

 

Pročitajte više >


 

Zarada i doprinosinovac

Zakonom je utvrđeno pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, s tim da se zaposlenima garantuje jednaka zrada za isti rad ili rad iste vrednosti koji se ostvaruje kod poslodavca. Zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovonom uspehu poslodavca i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, kao i zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu se sastoji od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade, a određuje se na osnovu uslova rada utvrđenih pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji kod poslodavca. Zakonom je utvrđeno pravo zaposlenog na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme a ova minimalna zarada (koja u stvari predstavlja zaštitnu kategoriju) se utvrđuje odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Zaposlenima su zakonska prava koja se odnose na zaradu, minimalnu zaradu i uvećanu zaradu uglavnom poznata.

Pročitajte više >