20.12.2013.

Za  S.T.R.I.K.E. : Jovanka Zlatković, u Novom Sadu, 20. decembra 2013.godinenopass1

 

Združenom akcijom nekoliko sindikalnih centrala predstavnici radne grupe i Vlade Srbije sprečeni su u petak u Novom Sadu da održe javnu raspravu  o predlogu Zakona u radu.  Sindikalci su pola sata pre početka rasprave “zauzeli”  salu,  hodnike i stepenište koji vode ka  sali regionalne Privredne komore u kojoj je rasprava bila zakazana.  Dobar deo radnika je ostao ispred zgrade jer mesta u zgradi nije bilo.

Sa raznih strana grada sindikalci su još od 10 časova pristizali pred regionalnu privrednu Komoru “naoružani” zastavama, pištaljkama, transparentima. Dva reprezentativna sindikata predvodili su njihovi predsednici, Ljubisav Orbović (SSSS) i Branislav Čanak (Nezavisnost) kao i drugi sindikalni funkcioneri Goran Milić (predsednik SSSV)dr Zorana Stojiljković (potpredsednik UGS Nezavisnost) i dr .

Radna grupa i predstavnici Vlade su u jednom momentu krenuli ka sali praćeni  nesnosnom bukom, uzvicima negodovanja, pištaljakma, trubama, povicima. Uspeli su da uđu u salu koja je u tom momentu “proključala” povicima “lopovi, lopovi”  i vrlo brzo se povukli takođe ispraćeni bučnim negodovanjem radnika koji su se tiskali u hodnicima i na stepeništu.

Desetak minuta nakon toga od sindikalnih funkcionera smo saznali da javan rasprava u Novom Sadu neće biti održana što su sindikalci sa oduševljenjem pozdravili.

Sledeći je na redu Kragujevac. No pasaran!

 Pročitajte više >


 

10.12.2013.

Promocija knjige: “PROSTITUCIJA U SRBIJI – JEDNO OD MOGUĆIH LICA”

Promocija u Novom Sadu

Promocija u Novom Sadu

Početkom decembra udruženje “S.T.R.I.K.E.” je u Novom Sadu i Beogradu organizovalo predstavljanje publikacije: “Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica”.

Knjiga je rezultat istraživanja fenomena prostitucije koje je grupa “S.T.R.I.K.E.” (Novi Sad) realizovala u 2013. godini na području Novog Sada i okolnih opština.

Cilj je bio prikupiti i analizirati relevantne podatke ( policije i pravosuđa) ali i stavove žena u prostituciji, muškaraca koji kupuju seks, pripadnika policije, feminističkih i levičarskih grupa kao i predstavnika/predstavnica institucija. Na taj način je prikupljen materijal za buduću javnu raspravu o poziciji žena u prostituciji. (ovde možete preuzeti knjigu u pdf formatu)

autorka dr Gordana Stojaković na promociji u Novom Sadu

autorka dr Gordana Stojaković na promociji u Novom Sadu

U Srbiji postoji mali broj istraživanja ovog kompleksnog fenomena, pretežno pojedinih aspekata prostitucije mada sistematskih istraživanja nema. Upravo zbog nedostatka interdisciplinarnih i sistematskih istraživanja autorski tim se u ovom istraživanju ne opredeljuje za jedan od tri zakonska modela koja se primenjuju u zemljama EU, smatrajući da je u Srbiji prvo neophodno dekrimanlizovati prostituciju kako bi se obavezno čuo i glas žena u prosituciji a tek nakon široke javne rasprave odlučiti se za odeđeni zakonski model.

U tom ali i u kontekstu pridruživanja Srbije Evropi,  publikacija sadrži pregled i komentare zakonskih model u zemljama EU, kao bitnih iskustava u rešavanju problema prostitucije kao i pregled istorijskih i savremenih praksi.

Promocija publikacije održana je u Novom Sadu, 03.12.2013. u Omladinskom centru CK13, a u Beogradu 05.12.2013. u Domu omladine 


 

 

18.11.2013.ucesnici2-

Javna debata “Ko štiti prava radnika?” OMLADINSKI CENTAR CK13, NOVI SAD

Izveštaj “S.T.R.I.K.E.”

Zakon o štrajku – činjenice i dokumenta

Druga ovogodišnja debata udruženja “S.T.R.I.K.E.” radnom zakonodavstvu, pravima radnika i sindikalizmu počela je predstavljanjem brošure “Zakon o štrajku – činjenice.” Okvirni sadržaj brošure prati okolnosti pod kojima je nastao predlog Zakona o štrajku, način na koji je predstavljen na javnoj raspravi, primedbe koje su učesnici izneli i konačno obrazloženje nadležnog ministarstva o prihvaćenim i odbijenim predlozima. “U izveštaju ministarstva koji je citiran u ovoj brošuri nedvosmisleno se navodi da najčešće primedbe  nisu prihvaćene što se odnosi na nekoliko vrlo spornih rešenja u pravcu ozbiljnog narušavanja Ustavom zagarantovanog prava na štrajk”, rekla je urednica brošure Jovanka Zlatković. Dodala je da brošura sadrži integralnu verziju predloga Zakona o štrajku Vlade Srbije u kojem su obeleženi oni članovi na koje su tokom javne rasprave izrečene primedbe. S druge strane, objavljen je i predlog Zakona o štrajku grupe “S.T.R.I.K.E” (predstavljen u junu 2013.) a koji je u međuvremenu izmenjen i dopunjen najvećim brojem predloga izrečenih tokom javne rasprave. Sa te strane predlog predstavlja rešenje koje ne ugrožava i ne smanjuje prava radnika na štrajk za razliku od predloga Vlade Srbije. Pored ovoga, brošura sadrži i predlog mogućeg polazišta za buduću strategiju u sferi radnog prava i zalaganje za to da država prvo definiše strategiju i jasno se odredi kakav sistem želi u Srbiji a da tek onda pristupi konkretnim izmenama propisa. U brošuri se na osnovu činjenica i dokumenta a na primeru predloga Zakona o štrajku jasno uočava haotičnost i    nekompetentnost glavnih aktera u sferi rada, (proces kreiranja predloga,  način sprovođenja javne rasprave, uloga sindikata. .. itd ) kao i odsustvo vizije kako u sindikalnom pokretu tako i u vlasti zbog čega zaposleni već trpe posledice.

 Pročitajte više >


 

06.07.2013.javna_r_ 1

Nacrt Zakona o štrajku – JAVNA RASPRAVA POČELA FIJASKOM

 

Nakon što je 12. jula na sajtu Ministarstva  rada, zapošljavanja i socijalne politike objavljen nacrt Zakona o štrajku,  u Novom Sadu je održana i prva prezentacija nacrta a u sklopu javne rasprave koja traje do 2.  avgusta.  Za tih pola meseca planirano je da se održe još dve rasprave, u Nišu i Beogradu.

Kratak rok određen za javnu raspravu i to u jeku godišnjih odmora kao i nedovoljan broj prezentacija bila je jedna od kritika upućena Zoranu Martinoviću, državnom sekretaru i ostalim članovima radne grupe koji su 15.jula u Novom Sadu, u organizaciji  Saveza samostalnih sindikata Vojvodine  (SSSV) predstavili nacrt zakona i učestvovali u raspravi. Skupu je prisustvovalo oko 70 učesnika, većinom sindikalaca  kao i nekolicina predstavnika poslodavačkih udruženja. Neagtivne reakcije  i poslodavaca i sindikalista na nacrt zakona opšti je i preovlađujući utisak sa javne rasprave.

 

  Pročitajte više >


 

27.06.2013.po3

Javna debata “Šta da se radi?”, OMLADINSKI CENTAR CK13, NOVI SAD

Izmene ili donošenje novog Zakona o štrajku ne spominju se u javnosti već pola godine, iako su najavljivane pre godinu dana. Istovremeno iza zatvorenih vrata predstavnici države, poslodavaca i reprezentativnih sindikata razgovaraju o izmenama Zakona o radu. Zbog takvog načina rada, ali i nužnosti izmena važećih zakonskih rešenja koja regulišu pravo na rad i štrajk, udruženje S.T.R.I.K.E. organizovalo je javnu debatu “Šta da se radi” u Novom Sadu, a sa ciljem da se idetntifkuju stavovi oko kojih se može postići saglasnost zaposlenih i poslodavaca. Učesnici debate bili su Filip Bojić, asistent Pravng fakulteta u Beogradu, Andrea Jovanović iz radne grupe RAD, Đorđe Valok, predsednika Konfederacije sindikata Vojvodine -Sloga, Dragan Palačković, član Upravnog odbora Policijskog sindikata Srbije, kao i veliki broj aktivista nevladinih organizacija, predstavnici drugih sindikata, ali i zaposleni i nezaposleni građani.

Moderatorka skupa Jovanka Zlatković debatu je otvorila napomenom da su izmene Zakona o štrajku i radu nužne.

 Pročitajte više >