24.04.2017. godine

objavio: S.T.R.I.K.E.

Gordana Stojaković

Znamenite žene Novog Sada po drugi put među Novosađankama i Novosađanima

Znanje i kreativnost mogu biti obmanjujući fenomeni. Eto, recimo kao u u mom slučaju.  Od pre neki dan saznala sam da sam bila u krivu jer sam umislila da sam skoro pre dvadeset godina osmislila prvu turističku turu koja u osnovi ima žensko nasleđe: Novi Sad iz ženskog ugla (Ženske studije i istraživanja 1999, reprint 2002). Bio je to deo projekta Ženskih studija i istraživanja  „Znamenite žene Novog Sada“, gde sam (a možda i to umišljam) dala preko šezdeset biogafija Novosađanki koje su ostavile traga u kulturnoj, privrednog i političkoj istoriji grada. U isto vreme osmislila sam desetak plakata koje su istu temu obrađivali na jednostavan način a koji su bili namenjeni školskim prostorima. Da nisu na zidu Zavoda za ravnopravnost polova bila bih sigurna da sam ih sanjala.

Na osnovu tog mog istraživačkog rada koji je rezultirao knjigom Znamenite žene Novog Sada (Ženske studije i istraživanja 2001) preko pedeset ženskih imena trajno je  ušlo u prostore Novog Sada krozu nazive ilica, trgova, škola i nagrada. Ova aktivnost ne bi bila moguća bez aktivističkog rada ženskih organizacija  koje su vodile prof. Svenka Savić  i Jelica Rajačić Čapaković. To je nekako rezultiralo i Godišnjim priznanjem za ravnopravnost polova (2009) Izvršnog veća Vojvodine koje sam dobila upravo zbog istraživakog rada o istoriji žena i ženskog pokreta.

Model valorizacije ženskog nasleđa unutar gradskog prostora kao doprinos ravnopravnosti žena by Gordana Stojaković primenjen je (po pozivu) i u slučaju Kikinde ( Centar za podršku ženama 2010), Beograda (Žene u crnom 2012), kao i Kotora (Expeditio). Isto je bilo prepoznato kao jedinstven model ženskog urbanog itinerera (specifična vrsta putokaza, vodiča)  na istoimenoj konferenciji povodom Dana Marije Jurić Zagorke (Zagreb 2011). A zatim sam u saradnji sa Svetlanom Kresojom osmislila i realizovala Vodič za ljubitelje alternativnih tura – Ženska imena Novog Sada (Turistička organizacija Grada Novog Sada 2014) gde su ponovljene biografije koje sam i ranije objavljivala, ali sada su spojene sa prostorima gde su znamenite žene živele i radile.

Godine 2008. sa istomišljenicama na čijem čelu je bila Ivana Inđin pokušale smo da performansom pokrenemo podizanje spomenika Milici Tomić. Tada je nas desetak ostavilo karton sa podacima o Miličinom delu na njenu kuću čime smo simbolično „otkrile“ njen spomenik, u prisustvu retkih prolaznika i policije koja je sve snimala. Aktivistički plan je 2012. dovršila Vera Kopicl kada je, njenom zaslugom, Skupština Grada Novog Sada usvojila tekst (koji sam napisala ) o Milici Tomić koji je trebalo da stoji na njenoj kući u Dunavskoj ulici. Problem koji još uvek treba objasniti je zašto Miličina kuća do danas nije obeležena?

Sve navedene publikacije (knjige, mape, istraživanja, aktivizam za obeležavanje kuća) bile su  do sada ponuđene svim zainteresovanim građanima/građankama potpuno besplatno jer je baština žena zajedničko nasleđe svih nas. I danas je moguće besplatno preuzeti knjige, mape, plakate sa sajta Ženskih studija i istraživanja, a vodič sa sajta Turističke organizacije Grada Novog Sada. Od maja 2017. planiraju se besplatne turističke ture Novi sad iz ženskog ugla na srpskom i engleskom jeziku.

Ideja i turistička valorizacija: Gordana Stojaković

I sve to ispada da ne postoji, odnosno od skoro postoji kao sasvim svež projekat NVO Mediji, Evropa i turizam  (MET centar) koji ponavlja iste premise kao projekat Znamenite žene Novog Sada idući istim tragom, sa gotovo identičnim nazivom. Ali, postoji suštinska razlika, ovog puta cilj je kapitalizovati predloženo u svakom smislu kroz (nove?) turističke ture, brošure, obeležavanje kuća, suvenire. U podnešenom projektu nema cifara – tek se očekuju pa ostaje da se vidi da li će podnosioci predloga  poslova (od kojih su mnogi već urađeni i besplatni) dobiti honorare zato što su se setili da predlože ono što je neko pre njih uradio. Da li se ovde radi o frendly projektu za poreske obveznike koji će još jednom platiti mnogo toga što postoji i dostupno je svima? Uz to projekat MET centra nije dobio podršku Tima Novi Sad 2021.

Po svemu je sporno i što projekat ne otkriva koje su to Znamenite kojima će se baviti niti na osnovu kojih istraživanja i literature. Postavlja se pitanje kako je uopšte projekat mogao biti uzet u razmatranje kada nema definisan objekat (Znamenite imenom i delom) oko koga će se kretati (istaživačka?) valorizujuća matrica? Ne postoji ni podatak koje osobe (osoba) će dati predlog tj. odabir biografija žena i na osnovu kojih kriterijuma će odabir biti urađen. Ne zaboravimo i odabir je autorski rad. U odeljku Sturuktura troškova (bez troškova) stoji naznaka da će ženska imena birati turistička agencija Putokaz 021, a kuće Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada. Sve navedeno već postoji u vodiču Ženska imena Novog Sada by Stojaković&Kresoja, a koleginica Kresoja radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Koja je to komisija kojoj je za ocenu kredibilnosti projekta umesto imena znamenitih žena, iza kojih stoji konkretno delo, bilo dovoljno sledeće: „Znamenite žene iz prošlosti Novog Sada, sa svojim kućama u našim srcima“ „znamenite žene“, „žene koje su umnogome obeležile novosadsku istoriju“? I da li će ekipa okupljena oko MET centra sve raditi iznova ili će prosto kapitalizovati tuđi rad?

Ovde se takođe postavlja još jedno važno pitanje u vezi sa obeležavanjem kuća: ako prema svim procedurama prijavljen zahtev za obeležavanje kuće Milice Tomić nije realizovan od 2012, kada smo proslavljali 100-godišnjicu izlaženja „Žene“, da li to znači da postoje podobni i nepodobni  podnosioci takvih predloga i da je grupa okupljena oko MET centra upravo ta podobna ekipa kojoj će se (ovog puta) trud isplatiti projektnim parama poreskih obveznika?

Da li neko može sve ovo napred navedeno da objasni u kontekstu mera štednje, stezanja kaiša, uzimanja penzija i plata, poštovanja Zakona o autorskim i srodnim pravima?