Izveštaj sa tribine

1

Junakinja filma, Slađana Hadnađev

objavio: S.T.R.I.K.E 15.04.16.

 

Istraživanje o položaju žena u policiji grupa S.T.R.I.K.E. je predstavila u 12. aprila u CK 13 a kao uvod u temu tribine prikazan je dokumentarni film  “Žena, majka, policajka”.

Istraživanje u celini možete videti i preuzeti ovde.

Izveštaj sa tribine pročitajte u nastavku.

Junakinja filma je Slađana Hadnađev, saobraćajna policajka u Bečeju, prva iz generacije žena koje su pre petnaestak godina završile školovanje u Centru za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. U filmu Slađana  govori o predrasudama na koje je nailazila kada je počela da radi i to upoređuje sa današnjim stanjem konstatujući da  je “devojkama koje danas počinju rad u policiji – mnogo lakše” nego njenoj generaciji.

Prateći njene dnevne aktivnosti vidimo u filmu na koji način ona usklađuje najmanje četiri uluge u kojima je svakodnevno: ulogu žene, samohrane majke, policajke, sindnikalne aktivistkinje. Kako uspeva u poslu koji je donedavno bio isključivo muški da “pomiri” šminku i uniformu, smenski rad i brigu o detetu, lični i profesionalni život. Njeno iskustvo pokazuje da žene to mogu, osnovna je poruka ovog filma u produkciji grupe S.T.R.I.K.E.

2

Na tribini su učestvovali: Gordana Stojaković (S.T.R.I.K.E. Novi Sad) Marija Srdić (Centar za podršku ženama- Kikinda) i Dragan Palačković (Policijski sindikat Srbije, poverenik za PU Novi Sad) Istraživačica Gordana Stojaković prvo je govorila o rezultatima istraživanja o položaju žena u policiji sprovedenog u saradnji sa Poliicijskim sindikatom Srbije u drugoj polovini 2015 godine na teritoriji nadležnosti PU Novi Sad. Istraživanjem su , između ostalog, identifikovani stavovi i potrebe žena zaposlenih u policiji koje, kako se pokazalo, ne predstavljaju homogenu grupu. Posebno su istraženi stavovi žena o sindikalizmu a rezultati mogu biti od izuzetne koristi sindikalnim liderima za organizovanje budućih aktivnosti. Ništa manje rezulati mogu biti od velike koristi i nadležnima u policiji kako bi mogli da organizuju obuke koje su anketirane žene u policiji navele da im nedostaju, npr. veštine pregovaranja, pshiloške radionice za prevazilaženje stersnih situacija, treninzi za fizičku kondiciju, kursevi za rad na računarima itd)

3

Policija najbolje ocenjena

O odnosu policije prema ženama izloženim nasilju govorila je Marija Srdić iz Centra za podršku ženama u Kikindi. Na osnovu skoro decenijskog iskustva koje aktivistkinje i aktivisti Centra imaju u radu sa ženama koje trpe nasilje u porodici Marija Srdić je ocenila saradnju sa policijom kao “izuzetno dobru” i navela da među državnim službama i ustanovama njihova organizacija jedinu pravu podršku ima od policije. Za razliku npr. od tužilaštva i pravosuđa čiji rad se nikako ne može oceniti pozitivnim. “Napore koje naša organizacija i pripadnici policije ulože da bi zaštiti žene koje trpe porodično nasilje od svojih muževa u potpunosti anuliraju tužioci i sudije. Oni nasilnike ili ne optužuju ili ih oslobađaju tako da takav odnos deprimira i nas i policiju”, rekla je Marija Srdić i podvukla da je, na osnovu njihovih iskustava policija jedina državna služba koja svoj posao radi kako treba. Ona je navela i primer jednog od sudija koji je odbio da postupi prema odgovarajućem članu Krivičnog zakonika kojim se nasilniku u porodici može izreći zabrana daljeg ostanka u stanu kako bi se zaštititila njegova supruga, izložena njegovom nasilju. Sudija je odbio da donese takvu meru uz obrazloženje “da bi u tom slučaju nasilnik mogao nas tužiti jer je on – vlasnik stana!”

 Žene žele konkretne poslove u sindikatu

Jedan od lidera Policijskog sindikata Srbije, Dragan Palačković prvo je izrazio veliko razočarenje malim brojem osoba zaposlenih u policiji koji su bili zainteresovani za tribinu. Zatim se složio sa konstatacijom Marije Srdić o saradnji policije sa civilnom sektorom. Izneo je i iskustva sindikata o odnosu žene prema sindikalizmu i zaključio da su žene, kao operativke, mnogo efikasnije od mušaraca. “One su žele konkretne poslove i u većini slučajeva ih ne zanima liderstvo, rukovođenje sindikalnim organizacijama i sl”, naveo je Palačković potkrepljujući to podatkom o vrlo malom procentu žena koje su na rukovodećim pozicijama u sindikatu. Inače, prema rečima Palačkovića, podružnica Policijskog sindikata Srbije u Policijskoj upravi Novi Sad ima najveći procenat žena,članica u odnosu na sve ostale reprezantativne sindikate u policiji Srbije.

  4

Rezultati tribine

Debata sa posetiocima tribine koja je zatim usledila iznedrila je zaključak o realizaciji konkretne akcije. Naime, dogovoreno je da Centar za podršku ženama i sindikalna organizacija u Bečeju čija je predsednica Slađana Hadnađev definišu konkretne oblike saradnje koje bi obuhvatile: adekvatno informisanje žene u bečejskoj opštini, organizovanje edukacija za žene u policiji a na osnovu rezulatata dobijenih ovim istraživanjem.

 

Napomena

Film i tribina su realizovani u saradnji grupe S.T.R.I.K.E. i  SKC Danilo Kiš (Ljubljana) a uz podršku Ministarstva za spoljne poslove Republike Slovenije, Međunarodna razvojna saradnja a u okviru projekta“Osnaživanje žena na tržštu rada“:

 

Istraživanje o položaju žena u policiji autonomno je realizovala grupa S.T.R.I.K.E.