Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Pouke tribina o diskriminaciji žena

S.T.R.I.K.E. 29/10/2015

Tribine Žene u tranziciji u organizaciji grupe S.T.R.I.K.E. i partnerskih organizacija održanih u Subotici i Kragujevcu tokom 2015. imale su za cilj da obaveste javnost o diskriminaciji, mobingu i drugim oblicima kršenja prava radnica sada i ovde, da ohrabre potlačene radnice da govore o sličnim iskustvima, da se u javnom prostoru pokrenu aktivnosti koje mogu uticati na promenu ili bar na diskusiju o mogućim načinima borbe protiv uočenih nepravdi.

Ove tribine su organizovane u prostorima sindikalnih i radničkih organizacija uz učešće zainteresovanih radnika/radnica, uz prisustvo predstavnika medija, ali i predstavnika organizacija koje su finansirale ove aktivnosti.

Pored pozitivnih efekata koje su tribine neosporno imale (osnaživanje radnica i edukacija o tome šta je uzrok i šta su posledice čitavog arsenala metoda tlačenja radništva) tribine su otvorile i neka pitanja.

Jedno od njih je mogući konflikt projektnog i aktivističkog pristupa problemu. Projektni pristup koji je bio na delu u konkretnim slučajevima dešavao se uz uslov finansijera da se tribine (a samim tim i svedočanstva žena) snimaju i javno objavljuju. Pretpostavka je bila da će snimak svedočenja koji se distribuira preko interneta imati efekat kroz veliki broj pregleda (prepostavljam komentara i lajkova). Efekti ovakvog pristupa nisu merljivi (bar nisu bili u ovom slučaju) jer sam broj pregleda ne mora da bude merilo postizanja postavljenih ciljeva.

Tribina u Kragujevcu

Tribina u Kragujevcu*

U isto vreme žene čija su svedočanstva zabeležena kamerom imale su konkretne i vrlo merljive probleme zbog javnog iznesenog iskustva i stavova. Posledice su bile da je jedna od njih prestala da javno govori o ličnom iskustvu mobinga i diskriminacije, a drugu potlačeni radnici iz iste grupe (bojeći se da njeno svedočanstvo ne proizvede eliminaciju čitave grupe iz ugovorenih poslova), nisu pozvali (obavestili) o narednim poslovima. Dodatnu nesigurnost proizvela je i zabrana radnice čije je svedočanstvo snimljeno u dokumentarnom filmu „Obrani berači „ (Zrenjaninski socijalni forum) da se njena izjava emituje preko bilo kog medija (i interneta).  Da li onda čudno što je na  tribini u Kragujevcu, gde su učesnice bile isključivo žene vladao  muk. Osim glasova projektno angažovanih učesnica (moderatorka i radnice koje su svedočile o ličnim iskustvima ili govorile o iskustvama tlačenja koje su doživele druge radnice) i predsednice Sindikalne organizacije Zastava oružja, u sali je vladao muk. Tek se par prisutnih osmelio da javno iznese dragocene komentare. Ali zato je van sale, van prostora koji je bio pod nadzorom medija, odnosno kamera vladala živa diskusija, kojoj na žalost nisu prisustvovale sve učesnice tribine. Slično se nastavilo i pošto su se kamere ugasile.

 

Učesnice: Milica Lukšor, Gordana Stojaković i Vesna Đorđević

Učesnice: Milica Lukšor, Gordana Stojaković i Vesna Đorđević

 

Postavlja se, dakle opravdano pitanje šta je preče: zahtev finansijera da zabeleži događaj ili potreba da se u direktnom kontaktu iskustva žena razmene bez straha da će izgovoreno biti upotrebljeno protiv onih koje su se osmelile da o problemima govore?  Šta je preče: malo para ili istinska solidarnost koja se ipak postiže u direktnom kontaktu, ličnim prisustvom kao podrškom, neposrednim iskazivanjem solidarnosti ili možda – lajkovanje?

Članice ženske sekcije SSSS Zastava oružje

Članice ženske sekcije SSSS Zastava oružje

Treba posebno pohvaliti aktivnost udruženja Roza- Grupe za radna prava žena čije članice imaju za cilj osnaživanje radnica. Podloga za to je tlačenje koje kao i druge adnice same trpe već i kapacitet da saslušaju, ohrabre i zabeleže i slična iskustva drugih žena. Zato je od velike važnosti da se ove aktivnosti prošire u pravcu pružanja konkretne pomoći radnicama (pravna i psihološka pomoć). Radi se o situaciji sličnoj onoj koja je već dugo prisutna u svakodnevnom životu: lekari nas uče kako da uradimo samopregled dojki ali jako teško dolazimo do njih za mamografiju, što je najsigurnija pomoć ženama.

*Zahvaljujemo predsednici ženske sekcije SSSS Zastava oružje Katarini Jakovljević na ustupljenim fotografijama