S.T.R.I.K.E. na licu mesta

Berlin, 8. marta 2015.godine

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Međunarodni dan žena je dan kada se treba podsetiti svih žene koje su svoj život i rad posvetile borbi za ženska prava. Za žene nikad nije bilo zauvek osvojenih društvenih pozicija. Sve što su izborile, težeći da se izjednače u pravima sa muškarcima, izborile su teškom mukom, često uz velike žrtve. Treba uvek podsetiti da je ženama tek sredinom 19. veka bio dozvoljen pristup univerzitetima, što znači da su tek u drugoj polovini 19. veka mogle da se kvalifikuju za jedan broj zanimanja ( uglavnom prosveta i zdravstvo) kako bi mogle da same osiguraju egzistenciju, a da to ne bude brak. Ekonomska samostalnos žena je uvek bila jedna od ključnih pretpostavi ženskog oslobođenja i emancipacije.

Međunarodni dan žena je dan kada treba da sagledamo položaj žena danas. U slučaju Srbije to znači da napravimo registar izgubljenih prava u odnosu na vreme socijalističke Jugosalavije. Besplatno (i kvalitetno) zdravstvo, školstvo, za jednak rad-jednake plate danas su istorijske kategorije. Vratili smo se gotovo vek unazad uz uveravanje političko-oligarhiske elite da napredujemo, da idemo udobrom pravcu. A život koji živimo je zbir tragičnih prizora: od ubijanja žena u porodičnom nasilju do egzodusa mladih ljudi iz Srbije; od života na ivici gladi do alarmantnih demografskih pokazatelja…

Osmi mart se u Srbiji obeležava na razne načine. Kupovina cveća je sve više posledica snažnog marketinga unutar potrošačkog obrasca življenja. No ima i drugačijih primera koji se najčešće dešavaju u zatvorenim feminističkim ili levičarskim organizacijama. Nema masovnih manifestacija sa jasnim političkim porukama što jeste bila jedna od karakteristika osmomartovskih proslava jedan vek ranije. Zato je interesantno videti šta se u zemlji Klare Cetkin, pa i Roze Luksemburg dešavalo ovog 8. marta i kakve su poruke poslate javnosti tim povodom.

Osmomartovski defile u Berlinu okupio je više hiljada, pretežno mladih ljudi. Centar okupljanja i startna pozicija osmomartovske povorke je simbolično bila na trgu Roze Luksemburg u blizini sedišta Die Linke. Među učesnicima ovog događaja bio je i ne mali broj muškaraca. Mišljenja u vezi sa učešćem muškaraca u ženskim (feminističkim) aktivnostima se često razilaze, ali postoji snažna struja unutar feminističkog i levičarskog pokreta koja zastupa mišljenje da su muškarci nezaobilazna partnerska grupa naročito u zajedničkoj borbi protiv kapitalizma i militarizma.

Kao što to često biva u levičarskim i feminističkim pokretima  deluje mnoštvo grupa sa istom osnovom, ali različitom aktivističkom agendom, gde su razlike često u prioritetima. Tako je i berlinska osmomartovska povorka bila jedna vrsta preseka ili unije aktivističkih platformi koje su bile predstavljene kroz dominantne slogane, plakate, banere, transparetne, skandiranje. Ta mnogostrukost poruka se može smatrati za najreprezentativniju ocenu berlinskog osmomartovskog defilea.  S jedne strane poruke upućene javnosti nisu bile jasno fokusirane, a s druge strane širok krug žena i muškaraca je mogao da pronađe one poruke koje su pogađale mnoge društvene grupe.

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Može se reći da je pitanje agende bilo i pitanje generacijske perspektive. Grupa sredovečnih žena koja je nosila transparent sa likovima Klare Cetkin i Roze Luksemburg na koje je pisalo „8 mart 2015: 104 godine od  internacionalnog dana žena“ zatim „ženska borba je klasna borba“ kao zahtevi za iste zarade za isti rad bili su moj izbor. Uporedo s tim moj izbor za podršku i razgovor je bila grupa žena u prostituciji koje su na stomaku nosile barkod, slikovito predstavljajući situaciju u kojoj se tela žena koriste kao roba, a država postavlja kao kontrolor njihovih tela i ubirač poreza.

 

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Impresivno su delovale grupe mladih feministkinja koje su demonstrirale protiv opresije patrijarhata na mnogim planovima uključujući normiranje braćnih zajednica. Kretaivnost njihovog političkog izraza je bila za primer. Jedna od parola je bila „Da li ćete u CV-u napisati da ste domaćica?“. Tu su bile i grupe muškaraca i žena okupljene pod parolom „Otadžbina je ovde, a Majka Zemlja je svugde“.

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Najsnažniji utisak čitavog osmomartovskog defilea u Berlinu je mladost koja je činila preko 70% svih učesnika. Ohrabruje činjenica da je masa devojaka i mladića svesna mehanizama kapitalističke opresije koja uništava opte društveni plan napretka koji se ogleda u jačanju javnog sektora, potpori za sve društveno ranjive grupe i jednakim šansama za sve ljude.

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlinski osmomartovski defile otvara zatim i jedno bolno pitanje izostanka sličnog dešavanja u Srbiji.