Za  S.T.R.I.K.E. : Jovanka Zlatković, u Novom Sadu, marta 2014.godine

Izveštaj Inspekcije rada Južno-bačkog okruga za 2013. g

Izveštaj Inspekcije rada, predstavljen krajem februarau Novom Sadu poslodavačkim i sindikalnim organizacijama sadrži dovoljno podataka koji, pored ostalog, dodatno ukazuju na uzroke vrlo lošeg stanja u sferi rada.  To stanje se manifestuje u sve većem broju različitih načina na koje poslodavci koriste  “rupe” u propisima čija posledica je kršenje prava radnika, jedan je od zaključaka u izveštaju koji je predstavila Ljiljana Stojšić, načelnica Inspekcije rada Južno bačkog okruga.

Ona je navela nekoliko ključnih uzroka koji dovode do toga da je stanje sa pravima radnika sve lošije i lošije:

– nejasni propisi, zakoni puni “šupljina” koji ostavljaju širok prostor za manipulacije koje mnogi poslodavci koriste i zloupotrebljavaju. Kao primer, načelnica je navela da poslodavci prilikom angažovanja radnika vrlo često koriste Ugovor o stručnom usavršavanju umesto Ugovora o radu u nameri da  izbegnu sve obaveze prema zaposlenom koje mu pripaduju po osnovu Zakona o radu i prava na rad. Ona je navela da Inspekcija Južno- bačkog okruga ne toleriše takve manipulacije poslodavaca ali je izrazila i nezadovoljstvo većinskim stavom drugih državnih organa prema tom problemu. Takođe, Inspekcija rada Južno bačkog okruga zastupa stav da je iznajmljivanje radnika (usluga u ljudskim resursima koju pružaju razne agencije) oblik diskriminacije. Međutim, pokušaji inspektora Inspekcije u Novom Sadu da to dokažu u upravnim i vanupravnim postupcima – nisu uspeli.

– “rad na crno” je prisutan u velikom broju. Osim radnika koji nisu prijavljeni (misli se na radnike koje su inspektori tokom kontrole zatekli na poslu)  sve je više i firmi “na crno”, odnosno neregistrovanih objekata. Načelnica je navela da je puno i prikrivenih oblika rada na crno. “Poslodavci su se izveštili”, rekla je Stojšić i navela razne trikove koje poslodavci koriste kako bi prikrili neprijavljenje radnike. Sve češći model te vrste je zaključivanje ugovora o radu svake nedelje. U tom delu ona je sa rezignacijom zaključila da inspektori jedino mogu da oktriju neprijavljenje radnike samo kod – neveštih poslodavaca, onih koji još nisu naučili da koriste “rupe” u propisima.

– treći ali ne i najmanji problem je – pravosuđe, odnosno rad Prekršajnog suda. (Tabela br. 1). Načelnica je rekla da je Inspekcija rada Južnobačkog okruga vrlo nezadovoljna radom tog suda zato što čak 50% predmeta koje je Inspekcija podnela sudu ode u – zastaru. “Time radnici gube poverenje u Inspekciju”, rekla je Stojšić i navela sledeće okolnosti koji utiču na neefikasnost Prekršajnog suda: veliki broj predmeta koje jedan sudija, kao normu, mora da realizuje za mesec dana. Da bi ostvarili normu,  sudije se mahom bave manje komplikovanim predmetima (saobraćaj i sl.) dok predmete iz oblasti radnog prava kao i carine (kao najsloženije) zaobilaze što onda dovodi do velikog broja zastarelih predmeta.  U tabeli Inspekcije rada (kao sastavnom delu njihovog godišnjeg izveštaja) vidi se da je ta Inspekcija tokom 2013. godine podnela 384 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka kao i dve krivične prijave a da su rezultati rada suda – tragični. Naime, Prekršajni sud u Novom Sadu nije izrekao ni jednu kaznu, tako de je  ukupan iznos naplaćenih kazni -nula (0 dinara) . “Dok bar jedan poslodavac ne plati kaznu  kršenje propisa se neće zaustaviti”,  ocenila je Stojšić i naglasila da Inspekcija rada podnosi zahteve sudu isključivo u slučajevima kada je nesumljivo da je poslodavac prekršio propise što dodatno ilustruje katastrofalne rezultate rada Prekšajnog suda u Novom Sadu.

Stojšić je upozorila i da će novi Zakona o prekršajima dodatno pogoršati ionako tragično stanje sa rešavanja prekršajnih i krivičnih prijava koje Inspekcija rada podnosi Prekršajnom sudu. Ocenila je da raspon kazni mora biti veći jer to direktno utiče i na efikasnost rada Inspekcije.

“Imamo neefikasne prekršajne sankcije i u takvoj situaciji rad inspekcije je “pucanj iz prazne puške” jer inspekcija mora brzo i efikasno da deluje” rekla je Stojšić i kao ilustraciju odsustva brzine i efikasnosti navela da sporovi na sudu traju i do godinu ipo dana.

Tokom prošle godine Inspekcija rada Južno bačkog okruga primila je veliki broj žalbi i po rečima načelnice “inspektori postupaju prema utvrđenim prioritetima a među njima su na prvom mestu povrede ne radu. ” Problem je i sve veći broj otkaza koji najčešće dobijaju žene. Takođe, njihovo pravo na porođajno odsustvo i zabrana davanja otkaza u tom periodu vrlo slabo se primenjuje u praksi, navela je načelnica i naglasila da “po okončanju porođajnog odsustva poslodavci moraju ženi produžiti ugovor.”

Iz tabelarnih prikaza (Tabela br.2) jasno se može uočiti u kojim delatnostima poslodavci najčešće krše prava radnika, gde se najčešće dešavaju povrede na radu, gde rad “na crno” itd.  tako da na osnovu tih analiza Inspekcija organizuje kontrole. Prema navodima načelnice Stojšić, prošla godina bila izuzetno teška za rad Inspekcije rada, zbog mnoštva pritisaka kako od strane zaposlenih, tako i od strane poslodavaca. “Naš je cilj da se u što većoj meri ostvare prava zaposlenih a ne da stajemo na jednu ili drugu stranu”, rekla je načelnica u zaključku komentara da većina poslodavaca kao i zaposlenih ne zna nadležnosti inspekcije rada što dovodi do nesporazuma, gubljenja vremena na “edukovanje” a to dodatno smanjuje efikasnost inspekcije.

U diskusiji koja je usledila predstavnici sindikata i poslodavaca složili su se sa ocenom načelnice Stojšić o neophodnosti izmena propisa u pravcu proširenja nadležnosti Inspekcije rada i preciznijeg uređivanja te materije. Ocenjeno je i da poslodavačke organizacije i sindikati moraju više raditi na edukaciji svojih članova o pravima i obavezama.

Inače, praksa održavanja održavanja kvartalnih sastanaka ovog tipa između poslodavačkih i sindikalnih organizacija sa Inspekcijom rada Južno bačkog okruga ustanovljenja je pre nekoliko godina u cilju efikasnijeg rešavanja problema. Prvenstveno zahvaljujući otvorenosti za saradnju Inspekcije rada u Novom Sadu praksa se pokazala izuzetno korisnom u rešavanju različitih problema i to prvenstveno  na relaciji poslodavci-sindikati.

Prilog/istraživanje je nastalo u okviru projekta Osnaživanje žena na tržštu rada, finansiranog od strane Ministarstva za spolje poslove Republike Slovenije, Međunarodna razvojna saradnjaviše o projektu na http://radnezene.org/o-nama/