Arhiva po mesecima: March 2016

Povodom otvaranja „Svratišta za seksualne radnice“, NVO Prevent iz Novog Sada.

NVO kaže seksualni rad, a država – kažnjava

Objavio S.T.R.I.K.E. 21.03.2016.

Piše: Gordana Stojaković

            Istraživanje[1] grupe STRIKE o prostituciji u Novom Sadu rađeno 2013. pokazuje je da je unutar ovog fenomena moguće izdvojiti tri ključne grupe učesnika. Prva su muškarci koji traže i kreiraju tražnju, druga grupa su trafikeri i posrednici (u obe takođe dominiraju muškarci) i treća grupa su u velikoj većini žene koje su, bar u uličnoj prostituciji, primorane da prodaju seksualni pristup svom telu. Istraživanje je pokazalo da su muškarci koji indukuju tražnju nevidljivi za  institucije sistema i medije i zato oni ne trpe odijum javnosti zbog toga što su aktivni učesnici u prostituciji. Unutar druge grupe, kako je istraživanje pokazalo, država (policija i pravosuđe) se efikasno obračunavala sa trafikerima, ali ne i sa posredničkom mrežom, odnosno sa makroima. Unutar treće grupe u kojoj dominiraju žene koje prodaju seksualni pristup svom telu, žene u uličnoj prostituciji su bile te koje su izložene kaznenim merama institucija, osudama medija i odijumu društvene sredine.      Zaključak istraživanja je bio: dekriminalizovati prostituciju i dati mogućnost ženama uključenim u, pokazalo se, duboko patrijarhalni sitem prostitucije da javno progovore o svom položaju, a da se ne inkriminišu, te da mogu slobodno da prijave nasilje bilo koje vrste. Naročito ono koje dolazi od predstavnika državnih institucija.

Pročitajte ceo tekst

Povodom Dana žena 

 Klara Cetkin (1857-1933) nemačka socijalistička i komunistička političarka, borkinja za ženska prava

Klara Cetkin (1857-1933) nemačka socijalistička i komunistička političarka, borkinja za ženska prava

Istorija borbe žena u interpretaciji Britanskog saveta u Srbiji

Objavio: S.T.R.I.K.E. 10/03/2016.

Piše: Gordana Stojaković

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena Britanski savet (Srbija) je objavio[1] infografiku koja treba da prikaže jedan pogled na istoriju borbe za ženska prava na međunarodnom

planu. Na prvi pogled, zgodni sažetak za sve koji žele brzo da saznaju nešto o zahtevima koje su žene, preko istaknutih borkinja za ženska prava, postavljale u različitim društveno -ekonomskim kontekstima. Ali, na drugi pogled odabir situacija i ličnosti otvara mnogo više pitanja nego što nudi odgovora.

Osnovna teza koju infografika nudi je da su se za istoriju ženskih prava borile, i nove sfere za žene u svim sferama života i rada izborile – Anglosaksonke. Pravilo potvrđuje par primera van tog korpusa a to su situacije iz Sudana i Portugala, koje upućuju da se kolažni prikaz odnosi na čitav svet, a na tu tezu se naslanjaju i navedene odluke Skupštine Ujedinjenih nacija.

  Pročitajte ceo tekst

Javni sektor: diskriminacija zaposlenih u turizmu

Turizam ne stanuje u Uredbi o šifarniku radnih mesta Vlade Srbije

objavio: S.T.R.I.K.E.

piše: Gordana Stojaković

Na nedavno završenom beogradskom Sajmu turizma premijer Aleksandar Vučić je najavio ozbiljna ulaganja, pre svega u region Podunavlja kako bi turistički kapaciteti i ponuda mogli adekvatno da odgovore turističkoj tražnji na regionalnom nivou. Ozbiljna ulaganja koje je premijer najavio trebalo bi da omoguće kreiranje konkurentnog turističkog proizvoda našeg Podunavlja, a to, pored učešća turističke privrede, porazumeva i oslanjanje na strukturu zaposlenih u turističkim organizacijama na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Na žalost, administrativnim potezima Vlade Republike Srbije pretežni deo strukture turističkih organizacija izostavljen je iz sistema koji treba da uvede pravičnost u sistem zarada korisnika budžeta. Turizam kao delatnost izbrisana je gumicom kretora/kreatorki projekta kreiranja platnih razreda unutar javnog sektora.

Pročitajte ceo tekst