Arhiva po mesecima: October 2015

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Pouke tribina o diskriminaciji žena

S.T.R.I.K.E. 29/10/2015

Tribine Žene u tranziciji u organizaciji grupe S.T.R.I.K.E. i partnerskih organizacija održanih u Subotici i Kragujevcu tokom 2015. imale su za cilj da obaveste javnost o diskriminaciji, mobingu i drugim oblicima kršenja prava radnica sada i ovde, da ohrabre potlačene radnice da govore o sličnim iskustvima, da se u javnom prostoru pokrenu aktivnosti koje mogu uticati na promenu ili bar na diskusiju o mogućim načinima borbe protiv uočenih nepravdi.

Ove tribine su organizovane u prostorima sindikalnih i radničkih organizacija uz učešće zainteresovanih radnika/radnica, uz prisustvo predstavnika medija, ali i predstavnika organizacija koje su finansirale ove aktivnosti.

Pročitajte ceo tekst

Da li će u Srbiji levica u nastajanju ponoviti greške feminizama u  nestajanju?

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković, S.T.R.I.K.E., oktobar, 2015.

Pišući publikaciju Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007)[1] interpretirala sam načine na koje su se feminističke i levičarske organizacije i grupe bavile ili određivale u odnosu na društvene promene i probleme (1978-2011). Cilj mi je bio da na osnovu analize odabranih feminističkih i levičarskih glasova preko ključnih parametara analize (ima li kapitalizam alternativu ili ne, identiteti i svakodnevni život) nagovestim moguće zajedničke linije borbe, ukoliko takve postoje.

[1] Stojaković Gordana (2011) Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007). Beograd: Ženski informaciono-dokumentacioni centar (ŽINDOK).

Pročitajte ceo tekst