Arhiva po mesecima: August 2014

dr Gordana Stojaković, 28.08.2014.sarajevo2014_2

Žene na marginama istorije

Beleška sa međunarodnog skupa Peace Event Sarajevo (juni, 2014):

Prvorazredni međunarodni događaj Peace Event Sarajevo 2014. održan je od 6. do 9. juna u glavnom gradu BiH. Više od stotinu okruglih stolova i radionica održano je na sledeće teme: kultura mira i nenasilja, žene i mir, mir i socijalna pravda, pomirenje suočavanje s prošlošću i militarizam i alternative. Događaj je bio praćen nizom kulturnih programa u slavu mira, a njegov sastavni deo je bio i Omladinski kamp. Velika regionalna medijska pozornost koja je okružila susret mnogobrojnih mirovnih aktivistkinja/aktivista, istraživača/istraživačica i teroretičarki/teoretičara, kojima je Sarajevo bilo mesto susreta i razmene iskustava. Srbija je, na žalost,izostala.  Zato svi koji žele da se obaveste o Peace Event Sarajevo 2014 imaju mogućnost da to urade ako posete veb adresu www.peaceeventsarajevo2014.eu/home.html

Pročitajte ceo tekst