Aktivnosti

Informacije o aktivnostima S.T.R.I.K.E. udruženja

Izveštaj sa tribine

1

Junakinja filma, Slađana Hadnađev

objavio: S.T.R.I.K.E 15.04.16.

 

Istraživanje o položaju žena u policiji grupa S.T.R.I.K.E. je predstavila u 12. aprila u CK 13 a kao uvod u temu tribine prikazan je dokumentarni film  “Žena, majka, policajka”.

Istraživanje u celini možete videti i preuzeti ovde.

Izveštaj sa tribine pročitajte u nastavku.

Pročitajte ceo tekst

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Gordana Stojaković

Pouke tribina o diskriminaciji žena

S.T.R.I.K.E. 29/10/2015

Tribine Žene u tranziciji u organizaciji grupe S.T.R.I.K.E. i partnerskih organizacija održanih u Subotici i Kragujevcu tokom 2015. imale su za cilj da obaveste javnost o diskriminaciji, mobingu i drugim oblicima kršenja prava radnica sada i ovde, da ohrabre potlačene radnice da govore o sličnim iskustvima, da se u javnom prostoru pokrenu aktivnosti koje mogu uticati na promenu ili bar na diskusiju o mogućim načinima borbe protiv uočenih nepravdi.

Ove tribine su organizovane u prostorima sindikalnih i radničkih organizacija uz učešće zainteresovanih radnika/radnica, uz prisustvo predstavnika medija, ali i predstavnika organizacija koje su finansirale ove aktivnosti.

Pročitajte ceo tekst

Povodom izložbe fotografija u Muzeju VojvodineIzlozba FG7

S.T.R.I.K.E. 26/09/2017

Povodom izlaska iz štampe turističke karte Fruške gruške gore u petak (25.septembra ) je u muzeju Vojvodine otvorena izložba fotografija  „Sve boje Fruške gore“ Dragana Kurucića. Turističa karta je projekat Turističke organizacije Novog Sada (TONS) i realizovan je prema ideji članice grupe S.T.R.I.K.E. Gordane Stojaković, inače zaposlene u  TONS-u koja je predvodila ekipu tokom višemesečnog terenskog obilaska Fruške gore a na osnovu kojeg je nastala zanimljiva, informativna i slikovita mapa  Fruške gore. Gordana Stojaković je i autorka tekstova za kartu Fruške gore koju su upotpunile fotografije Dragana Kurucića a koju je dizajnirala akademska slikarka Mirjana Isakov.

Pročitajte ceo tekst

Subotica 28.maja 2015.

Subotica 28.maja 2015.

Zapanjujuća svedočanstva

 U Subotici je u četvrtak, 28. maja 2015.  u prostoru Otvorenog univeziteta održan  okrugli sto “Žene, tranzicija, diskriminacija”. Događaj je organizovala grupa S.T.R.I.K.E. (Novi Sad) u saradnji sa udruženjem Solidarnost (Subotica) i aktivistkinjama Ženske sekcije Zrenjanskog socijalnog foruma (ZSF).

Cilj okruglog stola je bio da se na osnovu ličnih iskustava radnica Milice Lupšor i Vesne Đorđević pokrene rasprava o diskriminaciji žena na radu kao i o korelaciji između procesa tranzicije, promenama u radnom zakonodavstvu i sve prisutnijeg trenda opšteg sužavanja prava zaposlenih. Cilj okruglog stola „Žene, tranzicija, diskriminacija“je bio i da ponudi odgovore na pitanja o mogućnostima samoorganizovanja žena u zaštiti svojih radnih prava, izlaznim strategijama iz sfere najamnih radnica i šansama za samozapošljavanje.

Rasprava je otvorena projekcijom dokumentarnog filma “Obrani berači”, autorke i rediteljke Milice Lupšor u produkciji ZSF. Tema filma je rad nadničarki i  nadničara, kao vid diskriminacije posebno raširene u Vojvodini čije su žrtve u najvećoj meri žene.

Pročitajte ceo tekst

Jovanka Zlatković, april, 2015.godine 

Učesnici konferencije u Zrenjaninu, 11-12. april 2015.

Učesnici konferencije u Zrenjaninu, 11-12. april 2015.

O iskustvima radničkih kooperativa  
Konferencija Zrenjaninskog socijalnog foruma (11.i 12. april)

Osnovni cilj organizatora Konferencije o iskustvima u vezi sa radničkim akcionarstvom u svetu i regionu  (Zrenjanin, 11 i 12. april 2015) bio je da potakne diskusiju o tome u kojoj meri su  modeli ekonomske demokratije prihvatljivi za autonomne levičarske grupe u Srbiji . Odnosno, da li su te grupe, okupljene prvenstveno u pokretu Levi samit Srbije, spremne da artikulišu i ponude alternativna ekonomska rešenja po uzoru na uspešne svetske i regionalne modele preduzeća gde su zaposleni vlasnici i kojima sami upravljaju na principima demokratskog načina organizovanja.

Organizator konferencije, Zrenjaninski socijalni forum , uz podršku Fondacije Rosa Luxemburg obezbedio je izuzetno relevantne učesnike konferencije iz sveta i regiona koji su govorili o sopstvenim  iskustvima u vezi sa radničkim akcionarstvom, odnosno, zadrugarstvom ili kooperativama.

Pročitajte ceo tekst

S.T.R.I.K.E. na licu mesta

Berlin, 8. marta 2015.godine

Berlin, 8.mart 2015.g

Berlin, 8.mart 2015.g

Međunarodni dan žena je dan kada se treba podsetiti svih žene koje su svoj život i rad posvetile borbi za ženska prava. Za žene nikad nije bilo zauvek osvojenih društvenih pozicija. Sve što su izborile, težeći da se izjednače u pravima sa muškarcima, izborile su teškom mukom, često uz velike žrtve. Treba uvek podsetiti da je ženama tek sredinom 19. veka bio dozvoljen pristup univerzitetima, što znači da su tek u drugoj polovini 19. veka mogle da se kvalifikuju za jedan broj zanimanja ( uglavnom prosveta i zdravstvo) kako bi mogle da same osiguraju egzistenciju, a da to ne bude brak. Ekonomska samostalnos žena je uvek bila jedna od ključnih pretpostavi ženskog oslobođenja i emancipacije.

Međunarodni dan žena je dan kada treba da sagledamo položaj žena danas. U slučaju Srbije to znači da napravimo registar izgubljenih prava u odnosu na vreme socijalističke Jugosalavije. Besplatno (i kvalitetno) zdravstvo, školstvo, za jednak rad-jednake plate danas su istorijske kategorije. Vratili smo se gotovo vek unazad uz uveravanje političko-oligarhiske elite da napredujemo, da idemo udobrom pravcu. A život koji živimo je zbir tragičnih prizora: od ubijanja žena u porodičnom nasilju do egzodusa mladih ljudi iz Srbije; od života na ivici gladi do alarmantnih demografskih pokazatelja…

Pročitajte ceo tekst

Tržište rada – Najugroženije trudnicediskriminacija trudnica

S.T.R.I.K.E. 22.01.2015.

Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih u interrvjuu za S.T.R.I.K.E. kaže da  se od ukupnog broja žena koje su tražile pomoć ombudsmana u proteklom period najviše njih žalilo zbog problema na radnom mestu.

Pročitajte ceo tekst

Svedočenje o diskriminaciji

Kao nekad.....

Kao nekad…..

Piše:  Milica Lupšor, 24.12.2014.

 

Živim u okolini grada sa najskupljom potrošačkom korpom u zemlji gde građani i građanke već 10 godina kupuju flaširanu vodu za piće i kuvanje jer je ona iz gradskog vodovoda zatrovana arsenom i teškim metalima.

Moj grad je pre 25 godina imao oko 150 000 stanovnika i 90 000 zaposlenih.

Sada ima 132 000 stanovnika, potpuno uništenu industriju i samo 29 500 zaposlenih.  Ali prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u našem gradu ima samo  8 506 nezaposlenih. Pre  3-4 godine ta ista služba je objavljivala da je nezaposleno preko  33 000. Do tolikog smanjenja nezaposlenih nije došlo zbog naglog napretka, otvaranja silnih novih radnih mesta već je većina nas, nezaposlenih, odustala od redovnog javljanja birou rada. Shvatili smo da nema smisla. Onda su nas na biru izbrisali iz evidencije nezaposlenih a mi smo se okrenuli  radu “na crno” i sezonskim poslovima u poljoprivredi.

Pročitajte ceo tekst

“S.T.R.I.K.E.” , 23.12.2014.STOP NAPADIMA

Svedočenje  o diskriminaciji

Anonimna radnica iz Zrenjanina

Napomena: Ime radnice koja svedoči o uslovima u kojima radi u jednoj zrenjaninskoj fabrici poznato je aktivistkinjama grupe “S.T.R.I.K.E.”  Njeno ime smo izostavili kao i ime fabrike u kojoj radi  da ne bi imala bilo kakve posledice zbog činjenica koje navodi. Ona govori o svom iskustvu ali istovremeno i o položaju mnogih radnika i radnica danas u Srbiji bilo da im ljudska i radna prava gaze u fabričkim halama  pohlepni tajkuni, menadžeri  velikih kompanija ili  šefovi sa članskim kartama političkih stranaka . Njena priča je i ogledalo kontinuiranog  ukidanja prava radnika u proteklih 20 godina koja je dokrajčio, gotovo  pokopao nedavno usvojen Zakon o radu.

Pročitajte ceo tekst

dr Gordana Stojaković, 28.08.2014.sarajevo2014_2

Žene na marginama istorije

Beleška sa međunarodnog skupa Peace Event Sarajevo (juni, 2014):

Prvorazredni međunarodni događaj Peace Event Sarajevo 2014. održan je od 6. do 9. juna u glavnom gradu BiH. Više od stotinu okruglih stolova i radionica održano je na sledeće teme: kultura mira i nenasilja, žene i mir, mir i socijalna pravda, pomirenje suočavanje s prošlošću i militarizam i alternative. Događaj je bio praćen nizom kulturnih programa u slavu mira, a njegov sastavni deo je bio i Omladinski kamp. Velika regionalna medijska pozornost koja je okružila susret mnogobrojnih mirovnih aktivistkinja/aktivista, istraživača/istraživačica i teroretičarki/teoretičara, kojima je Sarajevo bilo mesto susreta i razmene iskustava. Srbija je, na žalost,izostala.  Zato svi koji žele da se obaveste o Peace Event Sarajevo 2014 imaju mogućnost da to urade ako posete veb adresu www.peaceeventsarajevo2014.eu/home.html

Pročitajte ceo tekst

Za  S.T.R.I.K.E. : Jovanka Zlatković, u Novom Sadu, februar 2014.godine

Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica

Prostitucija u Srbiji – jedno od mogućih lica

1. Članice i članovi istraživačkog tima .S.T.R.I.K.E.” predstavili su u Skupštini AP Vojvodine 7. februara rezultate prošlogodišnjeg istraživanja objavljenog u knjizi “Prostitucija u Srbiji- jedno od mogućih llica”.

Izveštaj sa promocije pročitajte na sajtu Skupštine Vojvodine.
http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Vesti.aspx?id=4400&s=vesti

 

 

2. Udruženje “S.T.R.I.K.E.” potpisalo je 10. fenruara protokol o saradnji sa Savezom samostalnog sindikata Srbije za  Novi Sad. Detalje prenosimo iz izveštaja novosadskog sindikata.

http://www.ssssns.com/